Tillbaka till bioteria.com

Guide

Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper - såsom konsulter, arkitekter, byggherrar och underentreprenörer.

Vi hjälper dig att få en överblick över allt du bör känna till inför byggandet av ett miljöhus!

park-748339_1280

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Roller och ansvarsfördelning för fungerande avfallshantering
  • Vilka lagar du måste förhålla dig till
  • Vad det finns för krav på miljö och hållbarhet