Vad innebär BioConcept City

BioConcept City är visionen av en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och grön teknik minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen.

Mycket av detta befinner sig på forskningsstadiet. Men tekniken finns redan utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och rengöring.

Leading the biorevolution

Bioteria är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

* Bioteria delar aldrig din information med någon. Du kan lätt avregistrera dig ifrån våra utskick.