guide

Bioteknik i fettavskiljare

- en vetenskapligt grundad metod

Sedan 1997 har Bioteria utfört ett flertal interna och externa studier i samarbete med välrenommerade svenska institutioner och universitet, i syfte att sprida kunskap kring biologisk behandling av fettavskiljare samt utvärdera effektiviteten hos GOR BioSystem.

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Anna Blücher, tekn.lic. vid Linnéuniversitetet i Kalmars forskning
  • Förutsättningar och möjligheter för mikrobiell nedbrytning av fett i fettavskiljare
  • Vilka faktorer som krävs för att en fullständig biologisk nedbrytning i fettavskiljarens miljö ska vara möjlig. 

 

Leading the biorevolution
Bioteria är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

*Bioteria delar aldrig din information med någon. Du kan lätt avregistrera dig ifrån våra utskick.


 

Ladda ner din guide här!