Låt mikroorganismer hjälpa dig att nå verksamhetens klimatmål. 

I takt med att våra högt uppsatta klimatmål blir allt tuffare, bubblar det under ytan av nya innovativa lösningar. Och inte sällan hittar vi lösningar på gamla traditionella problem bland mikroorganismerna!

Mikroorganismernas status har ökat kraftigt under de senaste åren. Från att vi ständigt försökt utrota dem, till att vi idag hela tiden hittar nya områden där vi kan dra nytta av deras exceptionella förmågor.

Inom Bioteria grundar vi våra lösningar på bakteriers förmåga att bryta ned fett. Resultatet är, inte helt oväntat, miljövänligt och hållbart - men utöver detta även ekonomiskt lönsamt, både för den enskilda verksamhetsutövaren och för samhället i stort.

Bioterias miljöteknik löser ett stort och kostsamt samhällsproblem.

Att det finns ett problem med fett i våra ledningsnät är ingen nyhet för någon som arbetar med VA-nätets infrastruktur. Trots fettavskiljare och ambitiöst formulerade riktlinjer tycks dock problemet ändå kvarstå. Men om vi enas om att fettet ska brytas ned redan vid källan så har vi receptet på en miljövänligt och uthållig fettavskiljning. Det är inte magi, utan helt enkelt mikroorganismernas förträffliga förmåga att bryta ner fett!

Se filmen om ”Fett som ett samhällsproblem” som uppmärksammats i Veckans Affärer

Guide  Fett - ett samhällsproblem Ladda ner

Kontakta oss så hjälper vi dig att spara pengar, miljö och driftproblem