Flödesanalys - Verksamhetskalkyl

I Fettavskiljarguiden hjälper vi dig att göra en flödesberäkning. Det förväntade flödet genom fettavskiljaren avgör vilken längd och volym som krävs för att fettavskiljaren ska fungera korrekt och motsvara kraven för typgodkännande. Så här går det till:

Flödesanalys: Det finns olika sätt att uppskatta förväntat flöde. En verksamhetskalkyl utgår från uppgifter om verksamheten; såsom antal måltider som beräknas serveras varje dag samt antal verksamhetstimmar per dag. En sannolikhetskalkyl utgår från den konkreta köksritningen och den befintliga köksutrustningen. Uppgifterna utgör sedan en viktig del av underlaget för flödesanalysen.

Modellval: Om det förväntade flödet redan är känt kan du genom vår modellväljare få fram förslag på rekommenderad fettavskiljare, behandlingssystem och tillbehör.