Tillbaka till bioteria.com

Guide

Lagar och regler som berör fettavskiljare

En fettavskiljare installeras i en huskonstruktion, den genomströmmas av vatten och den skyddar både allmänna vattenledningar och miljön från fettutsläpp. Dessa skilda aspekter av fettavskiljaren regleras av en uppsättning lagar, förordningar och regler från stat, myndigheter och kommun.

Ladda ner vår guide som berättar om de lagar och regler som berör fettavskiljare!

bioteria_klimat

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Vilka är dessa lagar?
  • Hur skiljer sig olika standarder
  • Vad är CE-märkning?