guide

Lagar och regler som berör fettavskiljare

En fettavskiljare installeras i en huskonstruktion, den genomströmmas av vatten och den skyddar både allmänna vattenledningar och miljön från fettutsläpp. Dessa skilda aspekter av fettavskiljaren regleras av en uppsättning lagar, förordningar och regler från stat, myndigheter och kommun.

Ladda ner vår guide som berättar om de lagar och regler som berör fettavskiljare!

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Vilka är dessa lagar?
  • Hur skiljer sig olika standarder
  • Vad är CE-märkning?

 

Leading the biorevolution
Bioteria är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

*Bioteria delar aldrig din information med någon. Du kan lätt avregistrera dig ifrån våra utskick.


 

Ladda ner din guide här!