rapport

Det dolda fettproblemet

Vi vet att fett kanske inte är det första folk tänker på när det gäller miljöproblem, därför är vi besjälade av att berätta och utbilda vår omgivning. 

Okunskap - vår största fiende

Okunskap är den största fienden till att gröna innovationer inte släpps fram i samhället. Det mesta som skrivs i ämnet riktar sig till personer som arbetar med frågorna. Därför har vi tagit fram en rapport som förhoppningsvis talar ett språk som fler förstår. I rapporten framgår tydligt att den Europeiska standarden som Sveriges kommuner i hög grad efterlever skapar massor av tunga transporter som i sin tur skapar en rad miljöproblem och försämrad stadsmiljö- och livskvalitet i städerna.

 

I rapporten kan du läsa om:

  • Det dolda fettproblemet
  • Fettavskiljare
  • Studier och evidens
  • Effekter på trafiken
  • Slutsatser och rekommendationer

En rapport av:
Niklas Axelsson, VD Bioteria
Charlotta Buch, Head of Innovation and Scientific Affairs

 

Ladda ner rapporten här!