Tillbaka till bioteria.com

Guide

Rent vatten och avlopp med bioteknik

Hur vi än föreställer oss våra framtida städer – högt utvecklade, digitaliserade, fulla av tekniska lösningar och AI - så kommer deras mänskliga innevånare att producera stora mängder avfall och smutsigt avloppsvatten. Det har människor nämligen alltid gjort - och nu mer än någonsin. Ett urgammalt problem för varje stad som någonsin existerat har nu antagit globala och allt mer katastrofala proportioner. Lösningen kommer att behöva byggas in i framtidens städer redan från grunden.

rentvattenochavlopp

Hämta hem vår guide och läs mer om:

  • Städernas stora utmaning
  • Hur Bioteknik är mikroorganismer som arbetar för människa och miljö
  • Hur Bioteknik spar vatten